راه اندازی کانال آموزشی موسسه آسام تدبیر دانش - آسام تدبیر

راه اندازی کانال آموزشی موسسه آسام تدبیر دانش

کانال آموزشی موسسه آسام تدبیر دانش، با هدف معرفی فعالیت های این موسسه و برقراری ارتباط نزدیک تر با شما راه اندازی شد. در صورت تمایل برای پیوستن به خانواده آسام می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://chat.whatsapp.com/F7hJ1SUTq9NDzAB9CS3OyU
دسته‌ها