عوامل پیش بینی رشد تجارت دریایی در سال ۲۰۲۱ - آسام تدبیر

عوامل پیش بینی رشد تجارت دریایی در سال ۲۰۲۱

عوامل پیش بینی رشد تجارت دریایی در سال 2021

با شیوع همه‌گیری کرونا، زنجیره تامین جهانی، شبکه حمل‌‌ونقل بین‌المللی و بنادر با چالش‌های مختلفی رو به رو شدند که این چالش‌ها منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و همچنین تقلیل تجارت دریایی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شد.

با این وجود، صنعت حمل و نقل دریایی توانست با ایجاد سهولت در تجارت در فرآیندهای زنجیره تامین و با بهبود عملکرد در بنادر، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پذیرش نسخه‌های دیجیتال، کارهای خود را روان تر کند. همچنین این صنعت توانست با وجود تهدیدات سایبری، از راه‌های دوراظهاری‌ اسناد تجاری، پرداخت‌های الکترونیکی و اتوماسیون گمرکی که منجر به تسریع در تجارت بین المللی می‌شود، چالش‌هایی که با آن مواجه بود را به فرصت تبدیل کند. این فرصت باعث شد تا به گزارش آنکتاد (UNCTAD)، رشدی ۴/۸ درصدی در تجارت دریاپایه، در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شود.

دسته‌ها