پلتفرم بوکینگ آنلاین، گامی دیگر در جهت دیجیتالی شدن صنعت کشتیرانی - آسام تدبیر

پلتفرم بوکینگ آنلاین، گامی دیگر در جهت دیجیتالی شدن صنعت کشتیرانی

تحول دیجیتال در حمل و نقل دریایی و لجستیک امروزه به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود. دیجیتالی شدن امور به ویژه از طریق پلتفرم های آنلاین در دوران شیوع کرونا توانست به عنوان یک راه حل موثر، نقش آفرینی کند. پلتفرم‌‌های آنلاین، تبادل اطلاعات شفاف را به طور ایمن و یکپارچه در سراسر زنجیره تأمین برقرار نموده و آن را ارتقا می‌دهند.

این پلتفرم‌ها می‌توانند با استفاده از داده‌های کلان و هوش مصنوعی ارتباط میان خطوط کشتیرانی، مالکان کانتینر و مشتریان را حتی در شرایطی که به علت قرنطینه یک تعطیلی اجباری برای بنادر پدید آید (همانند آنچه دنیا در مورد بندر نینگبو در طول هفته‌های پیش با آن مواجه شد) بهبود بخشند.

به عنوان نمونه هم اکنون ترمینال کانتینری بین‌المللی الحمد (AICT) واقع در پسکرانه بندر کراچی (پاکستان) و خط کشتیرانی ژاپنی ONE و خط کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان به پلتفرم لجستیکی ارائه شده توسط MAERSK و IBM که بر مبنای بلاک چین TradeLens، ساخته شده، پیوسته اند تا پیش از دیگران به دیجیتالی شدن فعالیت‌هایشان شتاب دهند.