رویداد لجستیک چابهار - آسام تدبیر

رویداد لجستیک چابهار

رویداد لجستیکی چابهار در قالب یک گرهمایی تخصصی و نمایشگاه حضوری و مجازی با مشارکت حلقه های زنجیره تامین اعم ازدولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ ام دی ماه و اول بهمن سال جاری در منطقه آزاد چابهار برگزار می گردد.

رویکرد این رویداد، معرفی و متمرکز ساختن دیدگاه ها بر ضرورت بهره گیری از موقعیت ویژه و جایگاه خاص سواحل مکران و چابهار به عنوان پایتخت دیگری برای حمل و نقل، لجستیک و تجارت در عرصه های داخلی، منطقه ای، فرا منطقه ای و بین المللی است که با الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاریهای شانگهای و نقش کلیدی کشورمان در کریدور شمال جنوب و ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند نقشی فعال و غیر قابل رقابت در توسعه محور شرق داشته باشد.

 

رویداد لجستیکی چابهار