ارائــه تــخـصـصــی مــوسـسـه آســام تــدبـیـر دانــش

خـــدمــات مــا

مشاوره

برای شرکت‌های فعال در صنعت زنجیره‌تامین

مشاوره، طراحی و توسعه کسب و کارهای دیجیتال

امروزه استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای چون اینترنت اشیا، چاپگرهای سه‌بعدی، ربات‌های متصل، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و … که به فناوری‌های تحول‌آفرین معروفند در صنعت زنجیره تامین نیز همچون صنایع دیگر جای پای خودرا می‌گشایند بطوریکه پیش‌بینی میشود به زودی مفهوم سنتی زنجیره‌تامین جای خودرا به مفهومی به‌روزتر که به شبکه‌های تامین دیجیتال معروفند بسپارند.
به پیروی از این تحولات، موسسه آسام تدبیر دانش آمادگی آن را دارد تا با به‌کارگیری متخصصین حوزه‌های فناوری در کنار متخصصین زنجیره‌تامین راه‌گشای طراحی و پیاده‌سازی کسب‌و‌کارهای نوین دیجیتال در حوزه زنجیره‌تامین در ایران باشد.
برای شرکت‌های فعال در صنعت زنجیره‌تامین

مشاوره، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی راهکارهای تحول دیجیتال

تحول دیجیتال، به معنای تغییر و تحول اساسی یک موجودیت اجتماعی، شامل دیگاه‌ها، ادراکات، رفتارها و تجربیات به منظور تطبیق حداکثری آن موجودیت با ملزومات عصر دیجیتال و با محوریت فناوری‌های تحول آفرین به منظور دست‌یابی به بهترین تجربه زیستی آن موجودیت در عصر دیجیتال است.
موسسه آسام تدبیر دانش آمادگی دارد تا با استفاده از دانش و تجربیات متخصصین امر و شناختی که از صنعت دارد مشاوره، مطالعه، طراحی و پیاده‌سازی تحول دیجیتال را در شرکت‌های حوزه حمل‌و‌نقل و زنجیره‌تامین را برعهده گیرد.
برای شرکت‌های حوزه زنجیره‌تامین

انتخاب، استخدام، آموزش، به‌کارگیری و مشاوره مدیریت منابع انسانی

موسسه آسام تدبیر دانش آمادگی دارد تا با استفاده از دانش و تجربیات مدیران با سابقه فعال در صنعت زنجیره‌تامین و متخصصین مدیریت منابع انسانی انتخاب، استخدام، آموزش و به‌کارگیری منابع انسانی شرکت‌های فعال در صنعت زنجیره تامین را به‌عهده گیرد. این موسسه همچنین آمادگی دارد تا دانش، تخصص و تجربیات خودرا در این حوزه در قالب پروژه‌های مشاوره در اختیار مدیران شرکت‌ها قرار دهد.
در صنعت زنجیره تامین

طراحی و توسعه سیستم‌ها و فرآیندهای سازمانی

یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر شرکتی بهر‌ه‌گیری از یک سیستم عملیاتی کارآمد شامل ساختار بهینه سازمانی و فرآیندهای موثر و کارا به منظور مدیریت فعالیت ‌های زنجیره‌های اصلی و پشتیبانی سازمان است.
موسسه آسام تدبیر دانش آمادگی دارد تا با مطالعه کسب‌و‌کار و وضعیت فعلی هر شرکت نسبت به طراحی نقشه سیستم مدیریتی و فرآیندهای عملیاتی سازمان نسبت به طراحی هر بخش از سیستم و پیاده‌سازی سیستم و فرآیندهای طراحی شده در سازمان به یاری مدیران شرکت‌ها بشتابد.
برای شرکت‌های حوزه زنجیره‌تامین

مشاوره تخصصی در ایجاد توسعه و بهبود کسب‌و‌کار

موسسه آسام تدبیر دانش با همکاری تعدادی از متخصصین و مدیران مجرب و شناخته شده حوزه زنجیره تامین در ایران آمادگی آن را دارد تا با ارائه مشاوره تخصصی کارآفرینان، فعالین و مدیران شرکت‌های فعال در عرصه حمل‌و‌نقل و زنجیره‌تامین در ایران را راه‌اندازی، توسعه و بهبود کسب‌و‌کار خود یاری رساند.
فهرست