ثبت نام دوره اول فراآموزی شروع شد

ثبت نام دوره اول فراآموزی شروع شد

در دنیای امروز آموزش و آموختن و آموزگار از معانی و کاربری‌های گذشته و کلاسیک خود فاصله گرفته است و مدت‌هاست دیگر کاربردی دیگرگونه به خود گرفته‌ است، امروز آموزش دیگر از پشت نیمکت‌های زوار در رفته‌ی مدارس و از دیوارهای بلند آن گریخته است و پشت صفحه‌های دیجیتال و با مفاهیمی به روز رٌخ‌نمایی کرده است و دیگر حل مسائل چند معادله و چندمجهولی که کمتر به کار روزگارمان می‌آمد جای خود را به حل یک مجهول داده است و آن موفقیت در دنیای کسب‌وکار است.

روانشناسان معتقدند آن چه فرد را به فراگیری بیشتر و بهتر تشویق می‌کند، اشتیاق او برای حضور در کلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است، به این معنی که دانش آموز حضور فعال در کلاس را نوعی آزادی تلقی کرده و این آزادی او را برای حضور در کلاس مشتاق می‌کند.
در دنیای تکنولوژیک امروز باید به دستورالعملی فراتر از آموزش برسیم تا بتوانیم آن‌چه آموخته‌ایم را به کار گیریم، در واقع به فراآموزی‌ای برای یادگیری در مسیر به‌کارگیری احتیاج داریم.

موسسه آسام تدبیر دانش مفتخر به شروع اولین دوره از دوره های فراآموزی می‌باشد برای ثبت نام با ما در تماس باشید.

نوشتهٔ بعدی
گرد همایی “تحلیلی بر اینکوترمز 2020”
فهرست