گرد همایی "تحلیلی بر اینکوترمز 2020"

گرد همایی “تحلیلی بر اینکوترمز 2020”

گرد همایی” تحلیلی بر اینکوترمز 2020 ” به بررسی کارشناسی تغییرات و بازنگری های انجام شده در اینکوترمز ۲۰۲۰ و پیچیدگی ها و ظرایف بانکی ، بیمه ای ، حمل ونقل و حقوقی نهفته در اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز 2020 می پردازد.

مخاطبین دوره:

 • شبکه ارزی بانک های دولتی و خصوصی
 • كارشناسان قرارداد هاي تجارت خارجی و بين المللی
 • كارشناسان و مسوولان ارزی و اعتباری سيستم بانكی در بخش های واردات و صادرات
 • كارشناسان بيمه
 • حمل ونقل
 • بازرسی كالا
 • حقوقی

اساتید :

 • محمد صالح ذوقی
 • سیده فاطمه مقیمی
 • محمود رستم افشار
 • ملک رضا ملک پور
 • غلامرضا رفیعی

برنامه دوره:

 • مقدمه ای بر آغاز گرد همایی
 • آشنایی/ تحلیل اینکوترمز
 • اینکوترمز و قرارداد فروش
 • تحویل، ریسک و هزینه ها در اینکوترمز 2020
 • حمل و نقل در اینکوترمز 2020
 • بیمه و اینکوترمز 2020
 • نکات حقوقی اینکوترمز 2020
 • اشتباهات رایج در استفاده از اصطلاحات اینکوترمز
 • تحلیلی بر مهم ترین تغییرات
 • مورد کاوی
 • جمع بندی و توصیه های کارشناسی
 • پرسش و پاسخ
نوشتهٔ پیشین
ثبت نام دوره اول فراآموزی شروع شد
نوشتهٔ بعدی
گرد همایی “تحلیلی بر اینکوترمز 2020” برگزار شد
فهرست