گرد همایی "تحلیلی بر اینکوترمز 2020"

گرد همایی “تحلیلی بر اینکوترمز 2020” برگزار شد

گرد همایی تحلیلی بر اینکوترمز ۲۰۲۰ روز یک‌شنبه بیست و سوم آبان ماه توسط موسسه آسام تدبیر دانش در سالن همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این دوره که با رویکردهای نوین آموزشی و با تاکید بر آموزش کاربردی و کارگاهی برگزار شد اساتید طراز اول اینکوترمز آقایان ذوقی، ملک‌پور، رستم افشار، رفیعی و سرکارخانم مقیمی با مرور اینکوترمز 2020 تلاش بر افزایش سطح آگاهی تخصصی در این زمینه کردند و در سطوح مختلف به بیان موارد قابل بحث پرداختند. پس از آن به صورت کارگاهی و در گروه‌های مختلف با طرح مسائل موردی (کیس‌استادی) تلاش شد تا آموزش کاربردی به عنوان یکی از اهداف اصلی این دوره‌ و کارگاه در فرآیند انجام قرار گیرد.
برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند علاوه بر افزایش سطح آگاهی و دانش فعالان حوزه‌ی حمل‌ونقل به تغییر رویه‌های گذشته‌ی آموزش کمک کند.

نوشتهٔ پیشین
گرد همایی “تحلیلی بر اینکوترمز 2020”
نوشتهٔ بعدی
نخستین دوره “فراآموزی” به پایان رسید
فهرست