اینفوگرافیک عملکرد بنادر روسیه طی ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۲

اینفوگرافیک عملکرد بنادر روسیه طی ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۲

اینفوگرافیک فوق آمار عملکرد بنادر روسیه را در طی ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۲ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

نوشتهٔ پیشین
شماره نخست هفته‌نامه خبری آسام دیلی منتشر شد
نوشتهٔ بعدی
اولین کارگاه گفتگو محور یک روزه “هنر فروش برای طراحان لجستیک” برگزار شد
فهرست