آمار تجارت ایران با کشورهای نوار ساحلی خزر

آمار تجارت ایران با کشورهای نوار ساحلی خزر طی دو ماه اول سال 1401

در طول ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱، آمار تجارت ایران با کشورهای نوار ساحلی خزر از طرق مختلف (ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی) چگونه بوده است؟

نوشتهٔ پیشین
اولین کارگاه گفتگو محور یک روزه “هنر فروش برای طراحان لجستیک” برگزار شد
نوشتهٔ بعدی
انتشار مقاله نیلوفر سمنانی مدیر اجرایی موسسه آسام تدبیر دانش با موضوعیت بانوان دریانورد در شماره 387 ماهنامه صنعت حمل‌ونقل
فهرست