تلاش مدرسین در آسام، فراهم کردن زمینه آموزش کاربردی به‌منظور یادگیری و انتقال تجربه در حوزه زنجیره‌تامین، لجستیک و حمل‌و‌نقل است.

فهرست