موسسه آسام تدبیر دانش، اولین موسسه آموزش‌های نوین در راستای کسب مهارت‌های صنعت کشتیرانی ایران است.

 

فهرست